Referat af bestyrelsesmøde i Langelandshallen tirsdag den 23. februar 2016 kl. 17.

Tilstede:  Joan Madsen-Østerbye, Amalie Jensen, Jens Kortermann Jauch, Søren Nistrup og Tove Bastholm          

Fraværende: Kristian Skov og Kim Sørensen

  Dagsorden: Referat og beslutning:
1. Velkommen til møde Formanden bød velkommen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 10.12.2015.

Nærværende dagsorden.

Referatet godkendt

3. Siden sidst. Hallens kalender ønskes synlig på den ophængte infoskærm ved indgangen.

4.

Renovationsplan for hallen.

Herunder ansøgning til Langeland Kommunes pulje vedr. haller og idrætsanlæg.

Byggemøder samt tilbudsgivning.

Evt. svar fra Langeland Kommunes udvalg for kultur og fritid.

Bestyrelsens byggeudvalg har afholdt møde med arkitekt, som har udarbejdet en aktuel bygningstilstandsbeskrivelse.

Ansøgning på kr. 432.000,00 er tilsendt kommunen, som afholder mødet herom

den 23.2.2016.

Venter at høre snarest.

Byggeudvalget ansøger flere fonde

5.

Forslag til nyt brevpapir Flot og godkendt.
6.

Fastsættelse af generalforsamling)

Generalforsamling bliver den 19. april 2016 kl. 17.30.

På valg er:

Amalie Jensen

Joan Madsen-Østerbye

Kim Sørensen

Jens Kortermann Jauch

Forslag til dirigent: Mogens Hansen

7.

Bordet rundt

RHK har fået kr. 12.500 fra Fynske Bank til mål til håndboldklubben. Dette beløb dækker 1 mål. Resten betales af hallens kasse.

Grønne gavle bliver renoveret efter 21. maj 2016. Håndboldklubben står for det. Grå vil være en god farve.

     
8. Evt.

Intet.

  Referent Tove Bastholm