Kap I.: Lidt om de danske idrætshallers historie. Tryk her.

 

Enkelte haller har været særlige og blev fredede f.eks. KB hallen i København. Afsnit herom er under udarbejdelse

Afsnit om Langelandshallens tilblivelse er under forberedelse.